Lịch công tác từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2018

Thứ ,ngày Sáng Chiều Thứ 2/08/10 Triển khai công tác tuần Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục Thứ 3/09/10 Các lớp thực hiện chương trình Các lớp thực hiện chương trình Thứ 4/10/10 Dự giờ nhóm…

Thứ ,ngày Sáng Chiều