Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của trường mầm non Nam Thịnh. Ngày 13/10/2018 nhà trường tổ chức hội giảng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, khuyến khích động viên giáo viên học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tạo điều kiện giáo viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về giảng dạy giữa các lớp, các độ tuổi. Sau đây là một số hình ảnh hội giảng cấp trường.

  Hoạt động phát triển vận động lớp 4 tuổi A