48266555_2002877859760767_5190631752908931072_n

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, để bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên. Sáng 12/12 trường mầm non Nam Thịnh tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện do cô Phạm Thị Hạnh, đối tượng 3-4 tuổi lĩnh vực phát triển nhận thức: Tìm hiểu về đặc điểm nổi bật và ích lợi của một số con vật sống dưới nước; Cô Nguyễn Thị Bính dạy nhóm 24-36 tháng tuổi: nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông. Thông qua hội thi giáo viên có cơ hội thuận lợi được tìm hiểu, trao đổi, học tập chuyên môn thông qua bạn bè, đồng nghiệp, tạo nên phong trào thi đua dạy tốt, có ý nghĩa sâu rộng, có tác dụng tích cực trong trường học, góp phần không nhỏ vào chất lượng đội ngũ giáo viên. Thông qua hội thi giáo viên có thêm kinh nghiệm dạy học, lòng nhiệt tình say mê để xây dựng những hoạt động giáo dục có chất lượng.

          Hoạt động nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông của cô Nguyễn…

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của trường mầm non Nam Thịnh. Ngày 13/10/2018 nhà trường tổ chức hội giảng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, khuyến khích động viên giáo viên học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tạo điều kiện giáo viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về giảng dạy giữa các lớp, các độ tuổi. Sau đây là một số hình ảnh hội giảng cấp trường.

  Hoạt động phát triển vận động lớp 4 tuổi A