Thời gian                           Sáng
22359169_1961974024080980_365976282_n

Đại hội công đoàn là một sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên công đoàn nhà trường. Thay mặt BGH xin cảm ơn các đồng chí đại biểu liên đoàn lao động huyện đã về…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10

Thứ , ngày, tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ 2(09/10) Triển khai công tác tuần BGH Thứ 3(10/10) Thăm lớp khu A BGH Thứ 4(11/10) Thăm lớp khu B