Thời khoá biểu

Thời khoá biểu Thứ 5 tuổi 4 tuổi 3 tuổi 24-36 tháng Thứ 2 Thể dục kỹ năng khám phá khoa học khám phá khoa học Phát triển vận động Thứ 3 S:Khám phá khoa học C: Tạo hình Làm quen với…

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…