53764534_983056981890368_7067726529358200832_n

Thực hiện theo công văn số 52/PGDĐT về việc phòng trừ muỗi và côn trùng gây hại cho các trường học mầm non trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2019. Được sự quan tâm, giúp đỡ của Phòng Giáo dục Và Đào tạo huyện Nam Trực, hôm qua ngày 15/3/2019, trung tâm sinh học Na nol- công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trần Thiên Trường triển khai phòng trừ, muỗi, ruồi và côn trùng gây hại cho trường mầm non Nam Thịnh. Sau đây là một vài hình ảnh