Lịch công tác tuần từ 17/9 đến 22/9/2018

Tháng Chín 15, 2018 10:32 sáng
Thứ ,ngày                            Sáng                              Chiều
Thứ 2/17/9 Triển khai công tác tuần Làm phổ cập trên phần mềm
Thứ 3/18/9 Các lớp rèn nề nếp trẻCác lớp thực hiện chương trình Làm phổ cập trên phần mềm
Thứ 4/19/9  Các lớp rèn nề nếp trẻCác lớp thực hiện chương trình Làm phổ cập trên phần mềm
Thứ 5/20/9 Các lớp tập văn nghệ trung thu( 4+5 tuổi) Rà soát phổ cập trên phần mềm
Thứ 6/21/9 Các lớp thực hiện chương trình  Hoàn thiện hồ sơ phổ cập
Thứ 7/22/9 Duyệt văn nghệ trung thu