Tháng Năm 7, 2018 8:44 sáng

Thực hiện Kế hoạch số 101/UBND- VP ngày mùng 8 tháng 3 năm 2018 về việc dọn  dẹp  sinh môi trường ngày chủ nhật đầu tháng năm 2018.  Ngày  6 tháng 5 năm 2018 nhà trường  tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tại  2 khu dân cư gồm tất cả cán bộ giáo viên trong nhà trường . Sau đây là một số hình ảnh cán bộ,  giáo viên trong trường đang lao động

31939808_2051241541793421_6037763354250969088_n 31958500_2051241575126751_6008796046107344896_n

31953508_2180334418863908_487505163490164736_n

31944146_2180334352197248_4647578806716989440_n31939808_2051241541793421_6037763354250969088_n