MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NAM THỊNH TÌNH NGUYỆN THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Tháng Ba 26, 2018 9:06 sáng

Thực hiện quyết định sốQĐ-BCĐ ngày 12/3/2018 của ban chỉ đạo hiến máu  huyện Nam Trực, kế hoạch số/KH- BCĐ ngày 09/3/2018 của ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tình nguyện huyện Nam Trực, công văn số 57/PGDĐT ngày 24/3/2018 của Phòng giáo dục Đào Tạo. Tập thể giáo viên trường mầm non  Nam Thịnh đã tình nguyện tham gia hiến máu vì một nghĩa cử cao đẹp. Sau đây là một vài hình ảnh của giáo viên nhà trường tham gia hiến máu:

29345634_2011638055753538_1778271021_n 29345035_2011353562448654_745669467_n29550368_2011353142448696_2006479208_n29345799_2011640039086673_1812424334_n